Paris


0
0
0
0
1
6
1
3
Ilość zarejestrowanych użytkowników:
Od wirtuala do reala...
 Od wirtuala do reala...
Dodaj wyjście

I Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu wspolnewyjscia.pl przez Użytkowników oraz zasady świadczenia usług przez Administratora, a także ogólne zasady dotyczące funkcjonowania serwisu.

II Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Administrator – Intercontinental sp z.o.o czyli podmiot, który jest właścicielem Portalu i świadczy usługi na rzecz Użytkowników.

Portal WSPOLNEWYJSCIA.PL – zwany również Serwisem, platforma internetowa dostępna pod adresem http://wspolnewyjscia.pl, którego dotyczy niniejszy Regulamin.

Użytkownik – osoba fizyczna (w przypadku części społecznościowej i ofertowej), osoba prawna (w przypadku części ofertowej), które poprzez akceptację Regulaminu i wypełnienie formularza rejestracyjnego stają się uczestnikiem serwisu i dostają dostęp do usług przez niego oferowanych w którejkolwiek z części Portalu.

Konto – miejsce w Serwisie, którym zarządza Użytkownik, wprowadzając swoje treści i dzięki któremu ma dostęp do pełni usług oferowanych przez Serwis. Korzystanie z niego umożliwiają login i hasło.

Profil – indywidualna strona Użytkownika, zawierająca dane, które sam wprowadził i udostępnił; widoczny dla innych Użytkowników Serwisu, służący do jego identyfikacji, nawiązywania kontaktów i innych czynności, które umożliwia Portal.

Regulamin – niniejszy dokument określający zasady działania Portalu, prawa i obowiązki wspólnewyjcia.pl oraz Użytkowników, zasady uczestnictwa w Serwisie, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zakres odpowiedzialności wspolnewyjscia.pl z tytułu świadczonych usług.

III Ogólne informacje na temat korzystania z serwisu

1. Właścicielem Serwisu jest Intercontinental sp z.o.o

2. Tematyką Portalu jest branża społecznościowa.

3. Portal składa się z dwóch głównych części: społecznościowej, a także z forum i części ogólnej, informacyjnej.

4. W części społecznościowej Użytkownicy będący osobami prywatnymi mogą zakładać konta z informacjami na swój temat, własnymi zdjęciami, filmami, opisami itd. Mogą również zawierać znajomości pomiędzy sobą, wymieniać się wiadomościami prywatnymi itd.

5. Aby korzystać z serwisu niezbędny jest dostęp do sieci Internet. Serwis jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami.

6. Uczestnictwo w Serwisie jest dobrowolne. Z chwilą rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i do jego akceptacji.

7. Użytkownik poprzez akceptację Regulaminu zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn.zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204 ze zm.).

8. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez wspolnewyjscia.pl w celach związanych z usługą. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie ich podmiotom, które współpracują z portalem.

9. Wspolnewyjscia.pl zastrzega sobie prawo do modyfikacji usług, sposobu działania Serwisu oraz do podjęcia wszelkich dozwolonych prawem czynności związanych z Portalem, w tym do zaprzestania działalności lub przeniesienia praw do wspolnewyjscia.pl

10. Wspolnewyjscia.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały nadsyłane i publikowane przez Użytkowników.

11. Użytkownikowi zabrania się zamieszczania treści w sposób sprzeczny i niewłaściwy z celem portalu. Niedozwolone jest w szczególności wprowadzanie treści wulgarnych, obscenicznych, wrogich, rasistowskich, obraźliwych, agresywnych, niezgodnych z polskim prawem, naruszających dobro osób trzecich.

12. Jeżeli Użytkownik przekazuje Portalowi jakieś treści, zgadza się jednocześnie na ich nieodpłatną publikację, na ich modyfikację, kopiowanie, promowanie i inne działania w ramach Serwisu. Poświadcza jednocześnie, że nie łamie praw autorskich innych osób, nie łamie prawa ani niniejszego regulaminu.

13. Wspolnewyjscia.pl nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści reklamowe zamieszczane na Portalu.

IV Część społecznościowa

1. Uczestnictwo w serwisie w części społecznościowej
1.1. Uczestnikiem Serwisu staje się osoba, która założy konto poprzez wypełnienie elektronicznego formularza lub zalogowanie za pomocą wtyczki społęcznościowej Facebook.

1.2. W chwili rejestracji zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa.

1.3. Tworzenie kont jest dobrowolne i bezpłatne.

1.4. Administrator ma prawo wprowadzić dodatkowe płatne usługi dla Użytkowników. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Użytkownika, wydaniu dyspozycji i wniesieniu przez niego opłaty.

1.5 Użytkownicy serwisu muszą mieć skończone 16 lat.

2. Dane osobowe i polityka prywatności

2.1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i akceptacja regulaminu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn.zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204 ze zm.).

2.2 Użytkownik rejestrując nowe konto za pomocą wtyczki facebook oraz logując się do serwisu za pomocą wtyczki facebook automatycznie akceptuje wszystkie warunki regulaminu.

2.3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez wspolnewyjscia.pl w celach związanych z usługą, a także przekazywanie innym podmiotom, które współpracują z portalem, w celu realizacji usługi.

2.4. Podanie danych jest konieczne w celu prawidłowej realizacji usług i korzystania z Serwisu. Jeżeli podany email lub login już istnieją, Użytkownik zostanie poproszony o podanie nowego.

3. Zasady korzystania z serwisu

3.1. Użytkownik Serwisu ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoje konto, w tym za hasło chroniące dostępu do jego danych, i za wszelkie treści na nim publikowane, min. zdjęcia, filmy, komentarze. Oznacza to, że Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści zamieszczane przez Użytkowników ani za szkody wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby nieupoważnione hasła dostępu Użytkownika.

3.2. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, które publikuje w serwisie są zgodne z prawdą, nie naruszają praw autorskich ani osobistych osób trzecich.

3.3. Użytkownik wyraża zgodę na wgląd w swój Profil innych Użytkowników Serwisu.

3.4. Użytkownik może skorzystać z opcji ukrycia części danych profilowych przed Użytkownikami, którzy nie są jego Znajomymi.

3.5. Treści zamieszczane przez Użytkownika w serwisie muszą być związane z tematyką Portalu.

3.6. Użytkownikowi zabrania się zamieszczania treści wulgarnych, obscenicznych, wrogich, rasistowskich, obraźliwych, agresywnych, niezgodnych z polskim prawem, naruszających dobro osób trzecich.

3.7. Użytkownikowi zabrania się zamieszczania treści reklamowych w części społecznościowej portalu, a także wykorzystywania wiadomości prywatnych do rozsyłania reklam min.: usług, towarów i innych portali.

3.8. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia treści sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub zablokowania konta, którego Użytkownik w jakikolwiek sposób narusza zasady niniejszego Regulaminu.

4. Rozwiązanie umowy

4.1. Administrator ma prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, jeżeli ten narusza niniejszy regulamin. Usuwa wówczas jego konto z Serwisu.
4.2. Użytkownik ma prawo usunąć swoje konto i swój profil z Portalu, z części społecznościowej, kończąc tym samym umowę. W tym celu musi zgłosić się do Administratora. Administrator ma 72 godziny na jego usunięcie.

4.3. Portal zastrzega sobie, że usunięcie konta nie jest równoznaczne z usunięciem wypowiedzi na forum i komentarzy Użytkownika, czy też innych treści, których usunięcie zaburzyłoby logikę i strukturę Serwisu.

V Forum

1. Uczestnictwo w Forum

1.1 Forum jest platformą wymiany opinii i poglądów, wiadomości, informacji i porad na ogólne tematy.

1.2 Uczestniczenie w dyskusjach na Forum jest dobrowolne i wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.

1.3 Wypowiedzi na Forum może publikować wyłącznie zalogowany Użytkownik. Treści są jawne i dostępne dla wszystkich odwiedzających.

2. Zasady korzystania z Forum

2.1. Forum podzielone jest na kategorie i tematy.

2.2. Użytkownik może zakładać nowe tematy oraz wątki, a także przyłączać się do już założonych dyskusji.

2.3. Użytkownik zobowiązany jest do przejrzystości i sensowności zakładanych wątków i wypowiedzi. W tym celu musi np. sprawdzić, czy dany temat nie został już wcześniej poruszony; odpowiednio nazywać dany temat, by inni Użytkownicy wiedzieli, czego dotyczy wątek; zamieszczać jeden wątek/jedno pytanie tylko w jednej, odpowiedniej kategorii.

2.4. Użytkownik wypowiada się na Forum używając swojego Konta.

2.5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczone na Forum wypowiedzi i inne treści.

2.6. Użytkownikowi zabrania się zamieszczania treści niezwiązanych z tematyką portalu lub sprzecznych z celem Forum, w tym także treści reklamowych i komercyjnych.

2.7. Użytkownikowi zabrania się zamieszczania treści wulgarnych, obscenicznych, obraźliwych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i dobrego wychowania; pornograficznych, naruszających dobro osób trzecich lub mogących wywołać takie odczucia, rozpowszechniania danych osobowych, treści umyślnie wprowadzających w błąd, porad niezgodnych z prawem lub nawołujących do popełnienia czynu zabronionego, treści już istniejących na forum, jak też nawoływania do naruszania zasad regulaminu.

2.8. W sytuacji naruszenia przez użytkownika regulaminu Forum, Administrator może wyciągnąć konsekwencje w postaci usunięcia postów, zablokowania na czas określony lub nieokreślony możliwość wypowiadania się na forum, a nawet usunięcia konta Użytkownika z Portalu.

2.9. W przypadku pytań lub wątpliwości Użytkownik powinien zgłosić się do Administratora.

3. Dane osobowe i polityka prywatności

3.1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn.zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204 ze zm.).

4. Odpowiedzialność

4.1. Użytkownik oświadcza, że zamieszczone przez niego treści są zgodne z Regulaminem, nie naruszają praw osób trzecich, nie naruszają prawa, a Użytkownik jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy. Użytkownik oświadcza, że posiada prawo do zamieszczanych treści, zdjęć, a także wyraża zgodę na ich publikowanie i modyfikację w serwisie wspolnewyjscia.pl, a także serwisach partnerskich i innych mediach.

4.2. Serwis wspolnewyjscia.pl zabrania zamieszczania ogłoszeń i innych tekstów, których treść jest nieprawdziwa, niezgodna z prawem polskim, dobrymi obyczajami, czy też źle wpływa na wizerunek wspolnewyjscia.pl

4.3. Serwis wspolnewyjscia.pl nie odpowiada za prawdziwość, rzetelność, zgodność z prawem publikowanych przez Użytkowników treści.

4.4. Serwis wspolnewyjscia.pl nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Użytkownicy jako strony umowy mają możliwość jej zawarcia lub wykonania.

4.5. Serwis wspolnewyjscia.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych treści, za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji.

4.6. Serwis wspolnewyjscia.pl nie ponosi odpowiedzialności za spotkania użytkowników poza serwisem.

5. Dane osobowe i polityka prywatności

5.1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodne z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przekazywanie ich przekazywanie podmiotom, które współpracują z portalem. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez wspolnewyjscia.pl w celach związanych z usługą.

 

VI Ogólne warnki współpracy rynkowej

         1.1. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo umieszczenia na Portalu danych innych podmiotów rynku i linków do nich.

         1.2. Właściciel Portalu zapewnia, że żadnych opłat za umieszczenie danych, o których mowa w punkcie poprzednim, nie będzie wymagał, o ile nie zostanie zawarta w tym                   zakresie                     odpowiednia umowa. Zapewnia także niezwłoczne usunięcie takich danych i linków, jeżeli skutecznie prawnie zażąda tego podmiot mający do nich                                 uprawnienia.

VII Przepisy końcowe

1. Prawa autorskie

1.1. Właściciel Portalu zastrzega sobie, że nazwa, koncepcja, wygląd graficzny, logo, treści, zdjęcia, materiały, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej i są wyłączną własnością wspolnewyjscia.pl Zabrania się ich powielania i wykorzystywania bez wyraźnej zgody właściciela.

1.2. Użytkownik udziela wspolnewyjscia.pl prawa do wykorzystywania i rozpowszechniania w materiałach i prezentacjach treści wprowadzonych przez niego na portal.

2. Zmiany regulaminu

2.1. Regulamin może zostać zmieniony.

2.2. Zmiana wchodzi w życie nie wcześniej niż w terminie 7 dni od jej wprowadzenia i udostępnienia na stronach wspolnewyjscia.pl

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym wyrokiem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.